Registrácia  Zabudnuté heslo

Prihlasovacie meno alebo email:
Prihlasovacie heslo:

Charakteristika

Spoločnosť CORR - EL, s. r. o. bola založená v septembri 2002 v Moldave nad Bodvou. Jej cieľom bolo v priebehu nasledujúcich rokov presadiť sa na domácom konkurenčnom trhu v oblasti protikoróznej ochrany (PKO). Pri svojej činnosti čerpá hlavne z bohatých skúseností zakladateľa získaných v predchádzajúcom období.

 

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je poradenská, projekčná, výrobná, obchodná, dodávateľská a servisná činnosť v oblasti PKO úložných zariadení a elektrotechniky. Tieto činnosti sú vo firme vykonávané prostredníctvom štyroch prevádzkových jednotiek sídliacich na Jiskrovej ul.3 v Moldave nad Bodvou:

  • úsek projektovania a vývoja
  • úsek servisu a diagnostiky PKO
  • úsek výroby, realizácie stavieb a kontroly kvality činností
  • úsek vývoja softvéru a grafického dizajnu

 

Zámerom firmy je orientácia hlavne na riešenie menej bežných problémov v oblasti PKO, ktoré si vyžadujú vysokú špecializáciu a kvalifikáciu. Jej cieľom je neustále sledovanie vývoja vo svete, pružnosť a rýchle prispôsobenie sa ku zmenám požiadaviek zákazníka. Z toho vyplýva aj potreba vlastného vývoja ako diagnostických metód, tak aj meracích prístrojov a zariadení pre aktívnu PKO (APKO).

 

V súčasnosti firma ponúka svoje služby hlavne v oblasti diagnostiky oceľových diaľkových a miestnych potrubných systémov, projektovanie a realizáciu stavieb APKO, riešenie problémov PKO v oblastiach s bludnými prúdmi, a pod. Je výrobcom alebo dodávateľom prístrojov a pomôcok pre diagnostiku podzemných potrubných vedení. Ponúka aj možnosť vývoja nových, nedostupných a špeciálnych zariadení pre PKO.

 

Spoločnosť je samostatnou po technickej i ekonomickej stránke. V súčasnosti má 3 zamestnancov s trvalým pracovným pomerom a 3 pracovníkov zabezpečujúcich odborné stavebné alebo nevýrobné (administratívne) činnosti na základe dohody. V prípade potreby (väčších zákaziek) si najímame aj doplnkové pracovné sily v potrebnom počte. Firma plánuje do budúcna získať ďalších odborných pracovníkov.

 

Zavedením systému kvality podľa ISO 9001 v decembri r. 2011 firma očakáva, že zlepší kvalitu poskytovaných služieb a stane sa tak konkurencieschopnejšou ako na domácom, tak aj na zahraničnom trhu. Dúfame, že sa ľahšie a úspešnejšie budeme môcť uchádzať o realizáciu projektov aj v rámci Európskej Únie.

 


 

 Ciele
 Stratégia

 

picleftrightclose

Ciele

Stratégia